Programvara

Hur uppdaterar jag Kobold VR200?

 • Uppdatering av Kobold VR200

Vad behöver du?

Kobolds USB-adapter (ingår vid köp av roboten)

USB-A Memory Stick (ingår ej vid köp av roboten)

Fortsätt så här:

 • Innan du startar, stäng av enheten via menyn och kör en omstart.
 • Använd en lämplig USB Memory Stick (FAT32 formaterat med mellan 2 och 32 GB lagringskapacitet).
 • Ladda ner filen nedan och spara VR200_Firmware_v2.1.7.7z på din dator.
 • Extrahera filen med lämpligt program.
 • Spara mappen "RobotData" på din memory stick.
 • Lyft upp locket på Kobold VR200 och ta bort gummiskyddet ovanför USB-ingången.
 • Sätt in mikro-USB-ingången i roboten och sätt i din mermory stick i den motsatta änden av adaptern.
 • Vänta ett ögonblick medan roboten får kontakt med USB-sticken.
 • Installera uppdateringen genom att följa instruktionerna som visas på robotskärmen.
 • Vilken version har jag - 1

 • Tryck på "START" och sedan på "OK" för att öppna menyn.
 • Tryck på nedåtpilen tills du kommer till "Om" eller "About".
 • Vilken version har jag - 2

 • Inuti "Om" eller "About", välj "Revision".
 • Vilken version har jag - 3

 • Displayen visar nu vilken programvara som körs på din enhet.
 • På den andra raden hittar du din version under "Sw ver" (i detta exempel är det 1.8.4).